Opgaver

Publiceret 10-05-2011
Undervisning

Vi har samlet fire opgaver, som du kan prøve at løse, når du har læst temateksterne.

 1. Cyborg – sammensmeltning af mennesker og maskiner
 2. Cyborg og etik
 3. Cyborg og hjerteinterface-system
 4. Cyborg-brætspil

1. Sammensmeltning af mennesker og maskine

Allerede i 1998 fik Kevin Warwick indopereret en chip i armen. Når han bevægede sig rundt på universitetet i Reading, England, kunne hans computer åbne døre for ham, tænde lyset, når han gik ind i lokalet, og sige "Hej Kevin", når han kom ind på sit kontor. Da den lille glasampul med den infrarøde chip blev fjernet fra hans venstre arm efter 10 dage, følte Warwick efter eget udsagn et savn. Følelser lig dem siamesiske tvillinger har, hvis de bliver skilt ad.

Opgave

 1. Læs teksten "Cyborg – sammensmeltning af mennesker og maskiner" og lav herefter denne opgave:
 2. Gå på internettet og søg på ordet "indopereret".Undersøg, hvilke genstande, apparater, chip eller lignende som mennesker faktisk allerede har fået indopereret i deres krop.
 3. Resultaterne fremlægges i klassen. Diskuter gerne efterfølgende, hvad I synes om de indoperationer, som I har fundet frem til.

2. Cyborgs og etik

Opgave

Læs interviewet med Peter og Klemens, der diskuterer cyborg. Arbejd derefter med følgende opgaver:

 1. Hvor går din grænse for, hvor meget af et menneske der må være teknologi? Begrund dit svar.
 2. Synes du, det ville være i orden at forbedre mennesker teknologisk, så de fx fik infrarødt syn eller en humørstyringsknap? Begrund dit svar.
 3. Find tre argumenter for og tre argumenter imod cyborg. Brug disse argumenter i næste opgave.
 4. Forestil jer, at I er medlemmer af Det Etiske Råd. Afhold en etisk diskussion i klassen om cyborg. Før I begynder på diskussionen, er det vigtigt, at I har sat jer ordentligt ind i, hvad cyborg og etik er. Læs om etik

Brug jeres argumenter fra forrige opgave.

Husk, at "når man handler etisk, forsøger man ikke bare at tilgodese sig selv og tilfredsstille sine egne interesser. I stedet tager man hensyn til andre mennesker, fordi man mener, at dette i den givne situation er det rigtigste at gøre".

3. Cyborg og hjerteinterface-system

Firmaet Cybernetics har taget patent på et hjerneinterface-system kaldet BrainGate Neural Interface System. Det er sådanne interfaces, som anvendes i forsøg med aber og enkelte fysisk handikappede mennesker. I 2003 modtog forskningen i hjerneinterfaces 24 mio. dollars alene fra det amerikanske militær.

Opgave

Læs teksten "Cyborg, sammensmeltning af mennesker og maskiner" og lav herefter denne opgave:

Tal i klassen om, hvordan det kan være, at det amerikanske militær ønsker at bruge 24 mio. dollars på, at forskere arbejder med hjerneinterfaces. Kom ind på de fordele, man kunne tænke sig, at militæret kunne få fra den viden, som forskerne eventuelt vil kunne få ud af forskningen. Er der nogle "dårlige" ting, som militæret ville kunne bruge forskningen til?

4. Cyborg-brætspil

Science fiction-film, hvor mennesker har maskiner påhæftet kroppen, således de kan udføre ekstraordinære ting, er blot fremtiden for os mennesker på Jorden – måske.

Opgave

Læs først artiklen om Cyborg.

Herefter deles der grupper i klassen med omkring tre-fire elever i hver. Hver gruppe skal lave deres eget CYBORG-brætspil. Tanken bag brætspillet skal være, at spillerne, for at kunne komme fra "start" til "mål", ud over at slå med en terning, som viser, hvor mange felter man skal rykke frem, skal besvare de spørgsmål, som hver gruppe har lavet til CYBORG-brætspillet.

Spørgsmålene skal omhandle viden, som man får ved at læse artiklen om "Cyborg – sammensmeltning af mennesker og maskiner". Brikkerne udformes som tegninger af cyborgs. Spørgsmålene er af forskellig sværhedsgrad, således at held er en del af spillet. Selve brættet laves på et A3-karton, som eventuelt lamineres, således at det holder til at blive spillet på flere gange.

God fornøjelse.

Indhold på siden