Opgaver

Publiceret 03-08-2010
Undervisning

Opgaver til temaet om kimærer.

  1. Hvordan adskiller en kimære sig fra andre organismer?
  2. Kan kimæreegenskaberne nedarves - hvorved egenskaberne føres videre?
  3. Hvilke perspektiver ligger der i kimæreforskningen? Hvilke perspektiver ser Jens Zimmer Rasmussen?
  4. Hvilke helt konkrete forsøg har man lavet med kimærer; hvordan skabes disse dyr?
  5. Diskuter hvor grænsen går mellem et menneske og et dyr med afsæt i de konkrete eksempler - kan man sige at disse organismer er blevet menneskeliggjort?
  6. Hvilke rent tekniske problemer er der forbundet med anvendelse af og forskning i kimærer til sygdomsbehandling?
  7. Hvordan er Jens Zimmer Rasmussen og de to bioetikeres menneskesyn? Er mennesket noget særlig og i givet fald hvordan? Tager de afsæt i det livsbevarende eller det gradualistiske menneskesyn?
  8. Vurdér hvorvidt forskerne og bioetikerne primært argumenterer ud fra et konsekvens- eller pligtetisk syn
  9. Hvordan vurderer bioetikerne, at man bør lovgive på dette område? Hælder de mest til den liberale eller kommunitariske opfattelse?
  10. Opfylder Peter Øhstrøm og Klemens Kappel kravene til det gode etiske argument?