GMO, klima og etik

Undervisningsmateriale til gymnasieelever om, hvordan GMO måske kan være en del af løsningen på de problemer vi står over for med klimaforandringer og befolkningstilvækst.

Se video fra debatarrangement på Roskilde Gymnasium 29. april 2019

Livestreamingen starter 18 minutter inde i videoen.

Gå til undervisningsmaterialet

Genmodifikation og klimaforandringer

Forbrugerne i Danmark og i resten af Europa vil ikke have genetisk modificerede madvarer; sådan har det været lige siden de første GMO’er blev markedsført i 1994. Men en del har ændret sig; med CRISPR-teknologien er det muligt at lave mindre og meget præcise ændringer i planterne.

Gå til undervisningsmaterialet

Sådan kan klimavenlige planter udvikles ved hjælp af CRISPR-Cas9

Hvordan udvikle nye afgrøder, der lever op til de mange krav, der blev omtalt i det foregående afsnit: Afgrøder der på den ene side kan bidrage til at løse vigtige samfundsproblemer som klimaforandringerne; på den anden side kan gøre det på en måde, der ikke frembringer eller forstærker sundheds- og miljørisici i fødevareproduktionen – og meget gerne tvært imod?

Gå til undervisningsmaterialet

Interview med genetiker, Thomas Didion

Thomas Didion er genetiker og ansat på virksomheden DLF Trifolium, en internationalt førende producent af græsfrø, hvor man forsker i forædling af græs.

Gå til undervisningsmaterialet

Etikinterview om GMO

Vi har spurgt etikerne Mickey Gjerris og Kasper Lippert-Rasmussen om, hvorvidt vi bør bruge GMO. De to etikere har forskellige holdninger til GMO og benytter sig af forskellige former for etisk argumentation.

Gå til undervisningsmaterialet

Findes der naturlige fødevarer?

I mange sammenhænge hører man det argument i diskussioner, at noget er forkert, fordi det er ’unaturligt’. Historisk er argumentet brugt imod alt fra homoseksuelle forhold til brug af diverse sygdomsbehandlinger som fx kunstig befrugtning. På fødevareområdet lægges der stor vægt på, om fødevarer er naturlige.

Gå til undervisningsmaterialet

Værdi i naturen

Mennesker har traditionelt betragtet sig selv som en særlig privilegeret art, der står over resten af naturen. Vi har set dyrene og naturen som noget, vi kan bruge – for eksempel til at spise eller som råmaterialer til at nå vores mål.

Gå til undervisningsmaterialet

Teknikker

Der er flere forskellige teknikker, man skal kende til, når man skal fremstille GMO. Læs her om marker assisted selection, kloning af transgen og agrobacterium tumefaciens.

Gå til undervisningsmaterialet

Hent undervisningshæfte

Her kan du hente alle teksterne samlet i et undervisningshæfte. Hæftet er også velegnet til brug på tablets og til udskrivning.

Hent undervisningshæfte

Undervisningsplaner

Find planer for undervisningsforløb for fagene bioteknologi, filosofi og religion. Forløbene er udarbejdet af lærere i relevante fag til brug af temaet om GMO, klima og etik.

Undervisningsplan, bioteknologi (PDF)

Undervisningsplan, filosofi (PDF)

Undervisningsplan, religion (PDF)