Organismen

Organismen vil give dig en forståelse for, hvordan organismer fungerer på det mikroskopiske plan, så du bedre kan forstå ideen bag de enkelte teknikker.

Cellerne er kroppens byggesten

Uanset om du klikker på mennesket, dyret eller planten vil du komme til en beskrivelse af cellerne, alle levende væsners byggesten. Så selvom der er stor forskel på fx dig og din kat eller hund, eller på hvaler og violer, er disse forskelle allerede sværere at få øje på, når man ser på cellerne, de alle er opbygget af.

Gå til undervisningsmaterialet

Cellen og dens bestanddele

Hvis du klikker længere ind, kan du se nærmere på cellen og dens bestanddele, som tilsammen giver hver enkelt celle de egenskaber, der skal til for at kunne leve, udføre bestemte funktioner og kommunikere med omverden.

Gå til undervisningsmaterialet

DNA og kromosomer

Næste klik sender dig ind i cellekernen, hvor du kan lære om DNA og kromosomer. Cellens DNA er opbygget af 4 basepar, og baseparrenes rækkefølge danner en form for informationskode, der styrer, hvordan cellerne fungerer.

Gå til undervisningsmaterialet

Gener og proteiner

Til sidst kan du klikke dig ind til gener og proteiner og se, hvordan celler oversætter DNA'ets informationer til proteiner, hvis sammensætning er afgørende for, hvordan du fungerer, og for hvilke egenskaber, du udvikler.

Gå til undervisningsmaterialet