Opgaver

Publiceret 07-08-2017
Undervisning

Læs teksterne om Genteknologi og prøv, om du kan besvare opgaverne herunder.

Genforsker Thomas G. Jensen

Der forskes i at genmodificere både planter, mikroorganismer, dyr og mennesker og derved ændre dem på måder som ellers ikke ville være mulige.

Opgave

Læs artiklen om hans arbejde og svar efterfølgende på spørgsmålene.

Hvilke forskelle er der på den måde, som Thomas ønsker, at man kan behandle sygdomme på og så mere traditionelle metoder?
Hvordan forsker man i at bruge gener til at behandle sygdomme? Beskriv de forskellige metoder, forskerne benytter til at undersøge deres teorier med.
Hvilke bivirkninger er man stødt på ved behandling på mennesker?
Den nye viden, man får gennem forskningen, kan den bruges til at forbedre menneskers naturlige evner? Hvad synes du om, at det eventuelt kan lade sig gøre? 

Genterapi og etik

Læs interviewet med Peter og Klemens, der diskuterer genterapi. Arbejd derefter med følgende opgaver.

Opgave

I diskussionen mellem Peter og Klemens siger Peter, at "der er en menneskelighed, som vi simpelthen skal passe på".
Overvej Peters udsagn og giv et bud på hvad det er for en menneskelighed, som vi skal passe på.
Peter og Klemens snakker om begrebet "lykke". Ser I nogen sammenhæng mellem genterapi og lykke. Begrund dit svar.
Er det et problem helt at afskaffe den menneskelige art, sådan som den foreligger nu?
Find tre argumenter for og tre argumenter imod genterapi. Brug disse argumenter i næste opgave.
Forestil jer, at I er medlemmer af Det Etiske Råd. Afhold en etisk diskussion i klassen om genterapi. Før I begynder på diskussionen, er det vigtigt, at I har sat jer grundigt ind i, hvad genterapi og etik er. Læs om etik.
Brug jeres argumenter fra forrige opgave.

Husk, at "når man handler etisk, forsøger man ikke bare at tilgodese sig selv og tilfredsstille sine egne interesser. I stedet tager man hensyn til andre mennesker, fordi man mener, at dette i den givne situation er det rigtigste at gøre".

Genterapi og forbedring af mennesker

Der forskes i at genmodificere både planter, mikroorganismer, dyr og mennesker og derved ændre dem på måder som ellers ikke ville være mulige.

I medierne hører I måske forklaret, at GMO er planter, der er genmodificeret. Det der sker er, at planterne tilføres gener, som kan give planterne nogle nye egenskaber – for eksempel gøre dem modstandsdygtige over for ukrudtsmidler eller gøre dem i stand til at vokse i områder, hvor der ellers er for tørt.
Inden du løser følgende opgave, skal du have læst artiklen "Genterapi og forbedring af mennesker".

Opgave

Gå på internettet og biblioteket og søg efter information ud fra ordet "GMO". Undersøg hvad GMO er, og hvilke fordele og ulemper der er forbundet ved GMO.
Resultaterne af dine/jeres undersøgelser fremlægges i klassen. Diskuter gerne efterfølgende, hvad I synes om det, I har fundet frem til om GMO.

Indhold på siden