Stefan Hermann

Direktør i Life Fonden

Min motivation for at deltage i arbejdet knytter sig til følgende:

Modsat de fleste andre lande er etiske eller moralpolitiske spørgsmål i DK kun i mindre grad en fasttømret del af de politiske skillelinjer. Det skaber muligheder for åbne og nysgerrige debatter og samtaler ligesom det kan give rum for uhildet oplysning om vanskelige spørgsmål. Med videnskaben og teknologiens accelererende betydning for menneskers liv, for menneskets tilværelse og for klodens tilstand, er rådets arbejde kun blevet endnu vigtigere. Rådet beskæftiger sig således efter min overbevisning ikke alene med vigtige og dilemmafyldte problemstillinger, men også med de største kriser og muligheder i vores tid.

Stefan Hermann

e-mail: stn@life.dk

Mobil: 26 13 73 97