Høringssvar, oprettelse af Nationalt Genom Center

Publiceret 01-03-2019

Høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelser på Sundheds- og Ældreministeriets område – oprettelse af Nationalt Genom Center m.v. Rådet vil i det følgende først gøre sig nogle overvejelser i forhold til den regulering af information og samtykke i forbindelse med genetiske test, som sundhedsloven og den foreliggende bekendtgørelse, fastlægger. Rådet har til det foreliggende høringsmateriale dels kommentarer i forhold til kravet om, at der til visse genetiske analyser kræves skriftligt samtykke fra patienten, dels udformningen af den vedlagte samtykkeblanket. Rådet har en enkelt kommentar til Vævsanvendelsesregisteret. Rådet har afslutningsvis nogle kommentarer til indsamling af genetiske oplysninger.

Høringsmaterialet kan findes på Høringsportalen via nedenstående link:
Høring over udkast til bekendtgørelser mm om oprettelse af Nationalt Genom Center mm.

HØRINGSSVAR, OPRETTELSE NATIONALT GENOM CENTER