Samfundet og de gale

Publiceret 19-06-2012

Teksten giver et indblik i, hvordan samfundet gennem tiderne har behandlet mennesker med lidelser i sindet. Teksten beskriver udviklingen i opfattelsen af, hvad der udløser psykisk sygdom – fra umoralsk levned over sygelige forandringer i hjernen til den biopsykosociale model. Håndteringen af svær sindssygdom i de forskellige tidsperioder beskrives – fra galehuse over helbredelsesanstalter med streng disciplin og fysisk straf til et nærhedsprincip.

Mennesker med svær sygdom kan rammes dobbelt: på den ene side skal de kæmpe med de lidelser og indskrænkninger i deres liv, som sygdommen medfører, og på den anden side skal de kæmpe mod forudindtagelser og fordomme, undertiden i form af diskriminering, som møder dem fra omverdenen. I denne tekst om "samfundet og de gale" diskuteres også stigmatisering, tabuisering og diskriminering.

Teksten er en del af Rådets arbejde om psykiatri, der blev offentliggjort den 19. juni 2012 under overskriften, "Magt og afmagt i psykiatrien".

SAMFUNDET OG DE GALE