Psykiatri og tvang i en etisk kontekst

Publiceret 19-06-2012

Teksten er et diskussionsoplæg, hvor nogle af de etiske begrundelser, der kan gives for at anvende tvang, præsenteres. Desuden skitseres en række problemer, der er forbundet med at benytte tvang, blandt andet den negative indvirkning, som tilsidesættelse af patientens egne ønsker kan have for patientens selvrespekt.

Teksten består af to dele. Den første del handler om tvang af hensyn til patienten selv. Begrebet paternalisme diskuteres, herunder henholdsvis hård og blød paternalisme. Anden del af teksten handler om situationer, hvor der anvendes tvang af andre grunde end af hensynet til patienten selv. Det kan være af hensyn til andre personer eller til samfundet som helhed. Blandt andet udfordres lægerollen i sådanne situationer.

Teksten er en del af Rådets arbejde om psykiatri, der blev offentliggjort den 19. juni 2012 under overskriften, "Magt og afmagt i psykiatrien".

PSYKIATRI OG TVANG I EN ETISK KONTEKST