Udtalelse om fordele og ulemper ved donation af nyre fra anonym, levende donor

Publiceret 29-06-2017

I udtalelsen behandler Det Etiske Råd spørgsmålet, om vi bør åbne for muligheden, at anonyme personer kan vælge at donere en nyre til patienter på ventelisten.

Anonym donation af nyrer fra en levende person er ikke forbudt i Danmark, men af forskellige grunde praktiseres det ikke. Dette kræver blandt andet, at der etableres særlige godkendelsesprocedurer for donorerne og udformes en praksis omkring journalføring, som sikrer donorernes anonymitet.

Et stort flertal af Det Etiske Råd medlemmer anbefaler, at det fremover bliver muligt for myndige og beslutningshabile personer at donere en nyre anonymt. Forudsætningerne er blandt andet, at personen er informeret grundigt om de helbredsmæssige konsekvenser af donationen og vurderes at være habil til at træffe beslutningen om donation ud fra den modtagne information. Hvis donationsformen muliggøres, vil det skaffe flere nyrer til transplantation og udtrykker samtidig en respekt for donorens autonomi. Desuden må det betragtes som prisværdigt at donere af altruistiske grunde.

Et mindretal af Det Etiske Råds medlemmer mener ikke, at anonym donation af nyrer skal muliggøres eller fremmes. Medlemmerne lægger vægt på, at en sådan donation både på kort og på langt sigt indebærer en ikke uvæsentlig sundhedsmæssig risiko for donoren. Desuden lægger sådanne donationer op til, at den enkelte person kan betragtes som og betragte sig selv som middel og ikke som et mål i sig selv, nemlig som en slags reservedel for andre. En sådan menneskeopfattelse bør ikke lægge til grund for sundhedsvæsenets måde at fungere på. Derfor bør man under alle omstændigheder i første omgang forsøge at skaffe flere nyrer til donation på andre og etisk set mindre problematiske måder.

Et flertal af Rådets medlemmer anbefaler herudover, at læger skal kunne frasige sig at medvirke til anonym donation af nyrer, hvis disse donationer strider mod deres overbevisninger.

Udtalelse om donation af nyre fra anonym levende donor