Organdonation

Publiceret 01-06-1998

Informeret eller formodet samtykke? Formålet med redegørelsen er at drøfte de etiske problemer, der knytter sig til spørgsmålet om, hvem der skal give samtykke til organdonation. Det er rådets håb, at redegørelsen vil bidrage til den etiske debat om en eventuel revision af lovgivningen om transplantation og om måden samtykket indhentes på. Det er Det Etiske Råds opfattelse, at hjernedødskriteriet og organtransplantation er kontroversielle emner. Hjernedødskriteriet blev indført i Danmark i 1990 med det formål at udvide muligheden for at transplantere organer. Diskussionen af hjernedødskriteriet er dog aldrig ophørt, og dette vidner om, at der sideløbende med den medicinske forståelse af døden som hjernedød også findes en opfattelse af døden som hjertedød.

Kolofon

Titel
Organdonation

Undertitel
Informeret eller formodet samtykke ?

Udgiver
Det Etiske Råd

Ansvarlige institutioner
Sundhedsministeriet
Folketinget

Copyright
Det Etiske Råd

Noter og andre oplysninger
Det Etiske Råd offentliggør hermed en redegørelse om informeret og formodet samtykke i forbindelse med organdonation fra afdøde donorer.
Formålet med redegørelsen er at drøfte de etiske problemer, der knytter sig til spørgsmålet om, hvem der skal give samtykke til organdonation. Det er rådets håb, at redegørelsen vil bidrage til den etiske debat om en eventuel revision af lovgivningen om transplantation og om måden samtykket indhentes på.
Redegørelsen er behandlet på Det Etiske Råds plenarmøder efter oplæg fra rådets arbejdsgruppe om organtransplantation. Arbejdsgruppen består af rådsmedlemmerne Niels Henrik Arendt, Søren Holm (formand), Sigurd Olesen, Lars-Henrik Schmidt, Karen Schousboe og Marianne Wangsted. Udformning af redegørelsen er på baggrund af drøftelser i arbejdsgruppen og rådet foretaget af rådets sekretariat ved cand.mag. Claus Holm.

 Emneord
Donor, donation, organdonation, organer, transplantation, organtransplantation, hjernedødskriteriet, hjernedød, ventelister, samtykkeproblematik

Resumé
Det er Det Etiske Råds opfattelse, at hjernedødskriteriet og organtransplantation er kontroversielle emner. Hjernedødskriteriet blev indført i Danmark i 1990 med det formål at udvide muligheden for at transplantere organer. Diskussionen af hjernedødskriteriet er dog aldrig ophørt, og dette vidner om, at der sideløbende med den medicinske forståelse af døden som hjernedød også findes en opfattelse af døden som hjertedød.

I denne diskussion om organtransplantation sker ofte en inddragelse af andre, beslægtede spørgsmål. Det drejer sig blandt andet om følgende tre: 1) den udækkede efterspørgsel efter organer, 2) patienter på ventelister og 3) spørgsmålet om, hvem der skal bestemme, hvorvidt organdonation fra afdøde kan finde sted. I den sammenhæng bør vanskeligheden og måske endda modviljen mod i det hele taget at tage stilling til spørgsmålet om organdonation ikke overses. Nogle har en modvilje mod overhovedet at skulle tage stilling til dette spørgsmål. Andre vil kunne give et klart ja eller nej til organdonation ud fra deres overbevisning om, hvad det vil sige at dø. 

Summary in English
There is no version in English

Sprog
Dansk

ISBN
87-90343-53-0

Version
1.0

Versionsdato
Juni 1998

Den trykte udgaves ISBN
87-90343-53-0