Kroppen som genbrug

Publiceret 06-12-2010

Se med, når medlemmer af Det Etiske Råd, donorpårørende, hospitalspræst og antropolog går helt tæt på temaet organdonation.

I 1990 indførte vi i Danmark hjernedødskriteriet. Det gør det muligt at fjerne organer fra afdøde og lade dem genoptage deres funktion i et andet menneske. Det er en udvikling, der er med til at forbedre livskvalitet og overlevelsesmuligheder for meget syge mennesker. Men det er også en udvikling med store etiske dilemmaer. Se med, når medlemmer af Det Etiske Råd, donorpårørende, hospitalspræst og antropolog går helt tæt på temaet organdonation.