Etik og sprogbrug - fra vugge til grav

Publiceret 01-11-2012

Skal det tidlige foster lige efter befrugtningen kaldes barn, fosteranlæg, graviditet, befrugtet æg eller embryon? Skal vi omtale voksne mennesker med BMI over gennemsnittet som fede, overvægtige, adipøse eller tykke? Skal vi kalde det aktiv dødshjælp, eutanasi, barmhjertighedsdrab eller drab på begæring, når vi diskuterer, om aktiv dødshjælp bør lovliggøres?

Det er bare nogle af de eksempler på etik og sprogbrug inden for de fem eksempelområder, man kan lade sig inspirere af i dette debatmateriale. Eksempelområderne afspejler menneskers berøring med sundhedsvæsenet fra vugge til grav, og de kan læses uafhængigt af hinanden.

Etik og sprogbrug - fra vugge til grav