Etik - en introduktion

Publiceret 01-01-1994

Etiske spørgsmål griber ind i ethvert menneskes liv og bør vedkomme alle. Samtidig findes der ingen enkle og entydige svar på de spørgsmål, som vor måde at leve og handle på giver anledning til. En søgen efter etiske retningslinjer må oftest finde sted i dialog med andre mennesker.

For at fremme denne dialog udgiver Det Etiske Råd denne kortfattede introduktion til etisk tænkning. Introduktionen er oversat fra svensk med tilladelse fra Statens medicinsk-etiska råd, som udarbejdede skriftet i 1994 (2. reviderede udgave).

Hvor det forekommer naturligt, er der tilføjet henvisninger til danske forhold. På steder, hvor det svenske og det danske råd har forskellige udgangspunkter for deres stillingtagen, er dette tilføjet den oprindelige tekst.

Etik - en introduktion er ikke et videnskabeligt skrift. Ambitionen har været at give en vidensbaggrund for at vække og styrke den etiske bevidsthed, således at flere mennesker kan få mulighed for at deltage i den etiske samtale. Bogen er en del af serien Etiska vägmärken, som udgives af Statens medicinsk-etiska råd for at belyse og uddybe debatten om aktuelle etiske spørgsmål, f.eks. om menneskeværd og eutanasi (aktiv dødshjælp).