Kernetekst 4: Diagnosen uden for sundhedssystemet

Publiceret 25-01-2016

Denne tekst handler om de problematikker, der kan opstå, når diagnosen anvendes uden for sundhedssystemet.

Teksten har særligt fokus på patientens møde med det sociale system.

Diagnoser opfattes i det sundhedsfaglige system primært som et arbejdsredskab, hvilket betyder at det i sundhedsfaglige sammenhænge er relativt uproblematisk at skelne mellem diagnosen og andre aspekter af sygdommen. De største problemer opstår, når diagnosen flyttes over i andre systemer, hvor diagnosen ofte udgør selve grundlaget for tildeling af ydelser. Blikket for patienten som person er dermed fraværende.

Du kan i teksten læse om, hvordan nogle patienter møder mistro og manglende fokus på patienten og dennes individuelle behov ved mødet med det sociale system. Hvordan patienter kan opleve at blive mødt ud fra subjektive forestillinger hæftet til en diagnose – og hvordan en diagnose kan ændre synet på en person.

Læs kernetekst 4 (PDF)