Kernetekst 3: Viden og relationer i sundhedssystemet

Publiceret 25-01-2016

Denne tekst har fokus på diagnosen inden for sundhedsvæsenet.

Et af tekstens temaer er en diskussion af, om samarbejdet og udvekslingen mellem forskellige aktører internt i sundhedsvæsenet fungerer tilfredsstillende. Et andet tema er, om sundhedsvæsenet i tilstrækkelig grad formår at udnytte de ressourcer, der ligger i inddragelse af pårørende og andre med tæt kontakt til personen med en diagnose.

Det konkluderes, at der er behov for et større fokus på de kommunikative og relationelle aspekter knyttet til udredning og behandling af personer med diagnoser som ADHD og depression eller en diagnose under samlebetegnelsen funktionelle lidelser.

Læs kernetekst 3 (PDF)