Kernetekst 2: Menneskesyn og magt

Publiceret 25-01-2016

Du kan i teksten få indblik i, hvordan stigmatisering kan opleves, og hvordan dette kan føre til selvstigmatisering.

Den måde, man opfatter og ”ser” et medmenneske på, har stor indflydelse på, hvordan man handler over for og behandler ham eller hende. Man kan formulere det sådan, at menneskesynet spiller en stor rolle for, hvordan vi behandler hinanden.

I denne tekst beskrives nogle af de magtstrukturer, som patienter indgår i, og det diskuteres på hvilken måde stigmatisering kan hænge sammen med forskelle i magt. Teksten beskriver også, hvordan diagnosen kan komme til at skygge for personen bag diagnosen, så sygdommen eller lidelsen for andre bliver den væsentligste nøgle til at forstå personen. En sådan reduktion kan være første skridt i retning af stigmatisering, hvor personen udover at blive reduceret, også tillægges negative egenskaber, som andre distancerer sig fra.

Læs kernetekst 2 (PDF)