Intro: Etiske spørgsmål ved anvendelse af diagnoser

Publiceret 25-01-2016

At få en diagnose kan være både det bedste og det værste. Vi præsenterer her et projekt om anvendelse af diagnoser, hvor vi søger at belyse nogle af de etiske udfordringer og dilemmaer.

Denne tekst introducerer Det Etiske Råds arbejde med diagnoser. Du kan læse om afholdelse af workshops og baggrunden for, at Rådet valgte at arbejde med diagnoser og specifikt med diagnoserne ADHD og depression samt diagnoser under fællesbetegnelsen funktionelle lidelser.

Læs introduktionen (PDF)