Baggrundstekst: Diagnosen som begreb og praksis

Publiceret 25-01-2016

Diagnoser inddeles og klassificeres i systemer. I denne tekst beskrives de internationalt anerkendte diagnoseklassifikationer, som anvendes i dag.

Diagnoser har traditionelt primært været klinikerens område, men i takt med diagnosers udbredelse har de fået betydning også i andre dele af samfundet. Diagnosers anvendelse i både sundhedssektoren og i det sociale sikringssystem beskrives kortfattet i teksten.

Diagnoser er en kompleks størrelse. Der er mange begreber og forståelser i spil, alt efter hvilken forståelsesramme man taler ud fra, når man diskuterer ”diagnoser”. Du kan i denne tekst læse om nogle af de begreber, man ofte forbindelser med diagnoser, som fx stigmatisering.

Læs baggrundsteksten (PDF)