Opbevaring af befrugtede æg og ubefrugtede ægceller

Publiceret 29-09-2020

Et samlet Etisk Råd anbefaler i denne udtalelse en udvidelse af opbevaringstiden for befrugtede æg og ubefrugtede ægceller.

Udtalelsen er foranlediget af en henvendelse fra Sundheds- og Ældreministeren, som har opfordret rådet til at belyse de etiske aspekter forbundet med en eventuel udvidelse af opbevaringstiden for befrugtede æg og ubefrugtede ægceller.

Som lovgivningen er nu (pr. september 2020), må såvel befrugtede æg som ubefrugtede ægceller kun opbevares i fem år, hvorefter de skal destrueres. Der er dog ikke noget, som tyder på, at æggene tager skade af at blive opbevaret i længere tid, og et borgerforslag om at udvide opbevaringstiden til kvinden er fyldt 46 år og ikke længere må modtage fertilitetsbehandling, har allerede modtaget over 50.000 stemmer.

I udtalelsen anbefaler et stort flertal på 15 medlemmer, at opbevaringstiden for befrugtede æg og ubefrugtede ægceller udvides, så den flugter med den til enhver tid gældende aldersgrænse for at modtage fertilitetsbehandling. Med den nuværende aldersgrænse på 46 år, anbefaler flertallet altså, at befrugtede æg og ubefrugtede ægceller bør kunne opbevares indtil kvinden er fyldt 46 år.

Rådet påpeger i udtalelsen, at der er flere hensyn der taler for at udvide den gældende opbevaringstid. For det første vil en udvidelse styrke kvinders og deres eventuelle partneres selvbestemmelse, for det andet vil det øge ligestillingen mellem mænd og kvinder i relation til deres kønsceller, da der ikke nogen øvre grænse for, hvor længe sædceller kan nedfryses og for det tredje lader der ikke til at være betydelige risici forbundet med en forlænget opbevaringsperiode.

Enkelte af de ovenstående medlemmer rejser imidlertid en bekymring for, at muligheden for nedfrysning af ubefrugtede æg på ikke-medicinsk indikation vil kunne føre til et ønske om nedfrysning af sociale grunde, og herigennem fx vil kunne påvirke kvinders stilling på arbejdsmarkedet. Disse medlemmer anbefaler derfor, at udviklingen på dette område følges nøje.

Et mindretal i rådet på 2 personer anbefaler af forsigtighedshensyn, at opbevaringsperioden for såvel befrugtede æg som ubefrugtede ægceller alene udvides til 10 år og højest indtil den nuværende aldersgrænse på 46 år.

Alle rådsmedlemmer påpeger desuden, at en udvidelse af opbevaringstiden for befrugtede æg og ubefrugtede ægceller ikke bør stå alene, men ledsages af initiativer, som sikrer, at alle borgere i den reproduktive alder er fuldt oplyste om fertilitetens afhængighed af alder og livsstil.

Opbevaring af befrugtede æg og ubefrugtede ægceller