Udtalelse om provokeret abort

Publiceret 26-09-2023

Udforsk Det Etiske Råds nyeste rapport, hvor vi dykker ned i de komplekse etiske dilemmaer, der er opstået i kølvandet på samfundsændringer siden fri aborts indførelse for 50 år siden. Rapporten sætter fokus på vigtige spørgsmål om kvinders selvbestemmelse, fosterdiagnostiske fremskridt og samfundets skiftende værdier. Vi adresserer den aktuelle debat om abortlovgivningens fremtid: Skal der ske en revidering, der afspejler en større grad af individuel selvbestemmelse, eller vil det åbne døre for en ny form for liberal eugenik?

Rapporten rummer desuden en dybdegående gennemgang af de sproglige nuancer i abortdebatten og fremlægger en afbalanceret vurdering af de etiske hensyn i den eksisterende og mulige fremtidige lovgivning.

Download den fulde rapport for en grundig analyse og Det Etiske Råds overvejelser om, hvor grænsen for provokeret abort bør gå i et samfund i konstant forandring.