Kønsceller og kropsceller

Publiceret 19-04-2016
Undervisning

Kønsceller har et sæt kromosomer. Kroppens celler har to sæt.

Hvordan arver man halvdelen af generne fra hver af sine forældre? Det kræver, at en sædcelle befrugter en ægcelle. De to kønsceller kommer hver med sin halvdel til helheden.

Omkring år 1900 havde forskere omhyggeligt studeret, hvordan kromosomerne opfører sig, når kønscellerne dannes. Processen kaldes også meiose. Kromosomer findes i par. De to kromosomer i et par betegnes som homologe. Først samles kromosomparrene ved cellens ækvator, hvor de rent faktisk udveksler genetisk materiale. Så bliver ét kromosom fra hvert par trukket mod hver sin pol. Mod slutningen af denne reduktionsdeling får hver dattercelle kun ét homologt kromosom fra hvert par - så kønscellen har kun ét kromosom af hver slags.

Under meiose halveres kromosomparrene altså, og de fordeles tilfældigt i de nye datterceller. Det fulde antal kromosomer genskabes, når æg- og sædcelle mødes. Disse opdagelser passede ganske præcist med de tanker, Mendel havde gjort sig om gener - bare tre årtier tidligere.

Animation

Mød forskeren Theodor Boveri, som fandt ud af, at kønsceller dannes ved en anden proces end mitosen - nemlig meiosen. Du møder også forskeren Walter Sutton, der ligesom Theodor Boveri fandt ud af, at ensartede kromosomer parrer sig under meiosen. Han fandt også ud af, at de homologe par senere skilles ad for at halvere antallet af kromosomer i dattercellerne.

Quiz

Arbejd med menneskeceller og bl.a. finde ud af, hvor mange kromosomer der er i en ægcelle.

Indhold på siden