Generne kan slås til og fra

Publiceret 19-04-2016
Undervisning

Generne arbejder ikke hele tiden.

Da forskerne opdagede den genetiske kode og genernes struktur i 1950’erne og 1960’erne, begyndte de at se gener som en samling opskrifter – én opskrift for hvert protein. Men generne producerer ikke deres proteiner hele tiden. Så organismen må kunne regulere, om generne er aktive. Franske forskere var de første til at kaste lys over denne gen-regulering via forsøg med bakterier.

Når der er laktose til stede, så slår bakterien E. coli en hel række af gener til for at omsætte sukkeret. Forskerne sporede de processer, som laktosen starter, og de fandt, at laktose fjerner en såkaldt repressor fra bakteriens dna. Når repressoren fjernes, slås generne til.

Det er et såkaldt regulator-gen, som producerer repressoren. Efter denne opdagelse begyndte man at se nyt på udvikling i højere organismer. Celler har ikke bare genetiske opskrifter på strukturelle proteiner indkodet i deres dna. De har også et genetisk reguleret program, som bestemmer, hvornår de forskellige opskrifter skal bruges og føres ud i livet.

Animation

Følg forskerne Jacques Monod og François Jacob, som viste, at bakterier kan “tænde” og “slukke” for gener. De undersøgte gener, som koder for de enzymer, bakterier bruger til at nedbryde laktose. Du hører, hvordan en inhibitor kan være med til at slukke et særligt ß-gal-gen, og hvordan en operator kan tænde det samme gen.

Quiz

Find bl.a. ud af, hvad der skal til for at inhibitoren rent fysisk kan spærre for mRNA-transkriptionen ved at binde sig til operatoren. Du kommer også til at undersøge, hvad der kan sætte inhibitoren ud af spil.

Indhold på siden