Opgaver

Publiceret 03-08-2010
Undervisning

Opgaver til temaet om kimærer.

Avisartikel om kimærer: Forstil dig, at du er ansat som journalist på redaktionen "Ny viden" for en landsdækkende avis i Danmark. Din chefredaktør har bedt dig om at skrive en artikel, hvori du som alvidende fortæller beskriver det fremtids-scenarium, som forskningen i kimærer vil kunne medføre.

Kimærer, blanding af mennesker og dyr: Alle mennesker og dyr har noget, de er rigtig gode til. Forstil dig, at man kan tage de bedste egenskaber fra et dyr og sætte dem over i et menneske. Hvad kunne vi ikke blive til?

Kimærer og etik: Læs interviewet med Peter og Klemens der diskuterer kimærer. Arbejd derefter med opgaverne.

Avisartikel om kimærer

Forestil dig, at du er ansat som journalist på magasinet "Ny viden" for en landsdækkende avis i Danmark

Forstil dig, at du er ansat som journalist på redaktionen "Ny viden" for en landsdækkende avis i Danmark.

Din chefredaktør har bedt dig om at skrive en artikel, hvori du som alvidende fortæller beskriver det fremtids-scenarium, som forskningen i kimærer vil kunne medføre.

Opgave

Inden du går i gang med din måske første opgave som journalist, skal du skaffe dig så megen baggrundsviden om emnet som muligt. Dette gør du ved at læse artiklen "Kimærer - blanding af mennesker og dyr", interviewet med Jens Zimmer Rasmussen (under afsnittet Kimærer) og find gerne mere information fra internettet/biblioteket.

a) Skriv en artikel ud fra de retningslinjer, som er beskrevet ovenfor

Kimærer, blanding mellem mennesker og dyr

Alle mennesker og dyr har noget, de er rigtig gode til

Forstil dig, at man kan tage de bedste egenskaber fra et dyr og sætte dem over i et menneske. Hvad kunne vi ikke blive til?

Opgave

a) Hvilke dyr er nærtstående til mennesket?

b) Hvordan har du det med, at man laver forsøg med at overføre menneskeceller til mus og aber?

 

Kimærer og etik

Læs interviewet med Peter og Klemens der diskuterer kimærer. Arbejd derefter med følgende opgaver.

Opgave

a) Er der særlige dele af kroppen, hvor det menneskelige sidder? Uddyb dit svar.

b) Kan det forsvares at lave forsøg på dyr, hvis det kan gavne mennesker? Begrund dit svar.

c) Er det efter din mening etisk forsvarligt at lave dyrekimærer som fx en fåre-ged?

d) Peter siger i slutningen af diskussionen, at vi skal have respekt for skaberværket. Hvad tror du, han mener, og er du uenig eller enig med ham?

e) Find tre argumenter for og tre argumenter imod kimærer. Brug disse argumenter i næste opgave.

f) Forestil jer, at I er medlemmer af Det Etiske Råd. Afhold en etisk diskussion i klassen om kimærer. Før I begynder på diskussionen, er det vigtigt, at I har sat jer ordentligt ind i, hvad kimærer og etik er.

Brug jeres argumenter fra forrige opgave.

Husk at "når man handler etisk, forsøger man ikke bare at tilgodese sig selv og tilfredsstille sine egne interesser. I stedet tager man hensyn til andre mennesker, fordi man mener, at dette i den givne situation er det rigtigste at gøre".

c) Hvis du havde hjerteproblemer, og den eneste måde, du ville kunne overleve på, var at få transplanteret et grisehjerte ind som erstatning for dit eget, hvad ville du så gøre?

d) Ud fra beskrivelsen i teksten om embryo-transfussion skal du tegne "mennesker", som er forenet med et dyr, som du vælger. Benyt din viden om verdens dyr til at tegne disse "mennesker", som kunne have fordele ved at have fysiske evner fra et dyr. Fx kunne en klatrer måske have gavn af at være forenet med en bjergged, eller en dykker kunne være forenet med en delfin.

Indhold på siden