Introduktion

Publiceret 06-05-2019
Undervisning

Undervisningshæftet er relevant for undervisning i dansk, samfundsfag, historie og biologi. Det tilhørende trykte hæfte er først og fremmest et debatoplæg, som kan anvendes til både personlig refleksion, gruppediskussioner, tværfaglige forløb og projektopgaver.

Personlig Medicin er et meget komplekst emne. Indholdsmæssigt er materialet derfor opbygget på en måde, der gør det muligt trinvist at arbejde med de enkelte elementer, der indgår i Personlig Medicin.

Bestilling

Undervisningsmaterialet er gratis og kan bestilles så længe lager haves. Bestil klassesæt (à 30 stk.)

Hvis du kun har brug for enkelte eksemplarer, kan du sende os en mail på kontakt@etiskraad.dk