Stillingtagen til international handel med menneskelige æg, rugemoderskab og organer

Publiceret 18-12-2013

Udbuddet af sundhedsydelser globaliseres og vi har kun set starten af udviklingen i dag. Den betyder blandt andet, at barnløse og mennesker med nyresvigt kan rejse til andre lande og købe sig til menneskelige æg, surrogatmoderskab og nyreoperationer. Læs i denne folder om vores stillingtagen til international handel med menneskelige æg, rugemoderskab og organer.

Det Etiske Råd ønsker at bidrage til en offentlig debat om de etiske dilemmaer, disse typer behandlingsturisme rejser: Hvordan kan vi bedst imødekomme samfundets barnløse eller alvorligt syge mennesker og samtidig sikre, at fattige og sårbare mennesker i andre lande ikke udnyttes i processen, og at vigtige værdier ikke ofres?

Dette er en forkortet udgave af Rådets redegørelse "International handel med menneskelige æg, rugemoderskab og organer"

INTERNATIONAL HANDEL MED MENNESKELIGE ÆG, RUGEMODERSKAB OG ORGANER