Udvidet adgang til offentlige registre og elektroniske patientjournaler

Publiceret 24-02-2011

Vedrørende høring over udkast til forslag til Lov om ændring af Sundhedsloven (øget sammenhæng i patientbehandlingen gennem vidensdeling via udvidet adgang til offentlige registre og elektroniske patientjournaler m.v. ). De foreslåede lovændringer er ifølge udkastet udsprunget af ønsket om at "understøtte sammenhæng i patientbehandlingen, høj behandlingskvalitet og patientsikkerhed gennem vidensdeling via udvidet adgang til offentlige registre og elektroniske patientjournaler m.v."

Høringsmaterialet findes på Høringsportalen via nedenstående link:
Forslag til Lov om ændring af Sundhedsloven