Indhentning og behandling af personoplysninger fra offentlige registre

Publiceret 02-02-2012

Høring over udkast til bekendtgørelse om regioners og kommuners adgang til indhentning og behandling af personoplysninger fra offentlige registre til brug for tilrettelæggelse og planlægning af indsatsen på sundhedsområdet. Bekendtgørelsen har hjemmel i sundhedslovens § 197, stk. 3. Rådet har tidligere afgivet høringssvar til nævnte bestemmelse den 24. februar 2011, og der kan henvises hertil.

Høringsmaterialet findes på Høringsportalen via nedenstående link:
Adgang til sundhedsregistre