Høringsvar om Offentlig høring af to bekendtgørelser vedr. kliniske kvalitetsdatabaser

Publiceret 24-05-2016

Høring over to bekendtgørelser: Bekendtgørelse om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser og bekendtgørelse om indberetning til godkendte kliniske kvalitetsdatabaser og videregivelse af data til Sundhedsdatastyrelsen