Ændring af lov om apoteksvirksomhed og sundhedsloven

Publiceret 07-10-2008

Det Etiske Råd takker for modtagelsen af ovennævnte lovudkast. Høringsfristen er anført til den 7. oktober 2008. Det Etiske Råd har på grund af den meget korte høringsfrist ikke haft mulighed for at diskutere udkastet på et rådsmøde, men har alene behandlet sagen ved elektronisk rundsendelse til Rådets medlemmer. Det Etiske Råd har følgende kommentarer til udkastets forslag.

Høringsmaterialet findes på Høringsportalen via nedenstående link:
Ændring af apotekerlov og sundhedslov