Udk. til bek. og vejl. - anvendelse af tvang i psykiatrien

Publiceret 17-11-2006

Høring over udkast til bekendtgørelser og vejledninger vedrørende lov om anvendelse af tvang i psykiatrien. Det Etiske Råd har med skrivelse af 26. oktober 2006 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet modtaget udkast til bekendtgørelser og vejledninger vedrørende lov om anvendelse af tvang i psykiatrien i høring. Det Etiske Råd vil i den forbindelse gerne atter fremhæve Rådets holdning til tvangs-indberetninger af personhenførbar karakter.

Høringsmaterialet findes på Høringsportalen via nedenstående link:
Om underretning og klagevejledning i forbindelse med anvendelse af tvang i psykiatrien