Personlige alarm- og pejlesystemer og særlige døråbnere

Publiceret 17-09-2004

Høring over udkast til lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien (indførelse af mulighed for personlige alarm- og pejlesystemer og særlige døråbnere). Indenrigs- og Sundhedsministeriet anfører i fremsendelsesskrivelsen, at: "formålet med lovforslaget er at indføre hjemmel til at anvende personlige alarm- og pejlesystemer, samt særlige døråbnere på psykiatriske afdelinger. Disse midler kan efter forslaget anvendes for at forhindre, at en person udsætter sig selv eller andre for risiko for at lide personskade ved at forlade afdelingen..."