Sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Publiceret 10-02-2011

Høring over forslag til lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. Nedenfor har Det Etiske Råd anført sine kommentarer til lovforslaget. Først er der to kommentarer om inkonsistens mellem forskellige paragraffer. Derefter er der kommentarer til enkelte paragraffer. Rådet har vedlagt et notat med etiske overvejelser om forskning på bevidstløse. Det er blevet drøftet på et rådsmøde og har dannet udgangspunkt for rådsmedlemmernes stillingtagen til lovforslaget.

Høringsmaterialet findes på Høringsportalen via nedenstående link:
Komitélov