Prioritering i sundhedsvæsenet - redegørelse

Publiceret 01-01-1996

Det Etiske Råds arbejdsgruppe vedr. prioritering indenfor sundhedsvæsenet planlægger at udsende sin redegørelse om emnet i december 1996. Med redegørelsen ønsker rådet at give sit bidrag til debatten i befolkningen, blandt sundhedspersonalet og politikerne om, hvordan og efter hvilke kriterier sundhedsvæsenets opgaver bør prioriteres. Det Etiske Råd offentliggør hermed en redegørelse om prioritering i sundhedsvæsenet. Redegørelsen udgør en opfølgning på det debatoplæg om emnet, som rådet udsendte i februar 1995. I mellemtiden har rådet bl.al ved besøg i amterne, ved møder med interessegrupper inden for sundhedsvæsenet og ved afholdelse af en debatdag om prioritering i sundhedsvæsenet, og af vanskelighederne ved at opstille klare og anvendelige retningslinjer for denne prioritering.

PDF

Læs redegørelsen her

I redegørelsen mangler afsnit 3.2-3.4 - dem kan du læse her