Kliniske forsøg med lægemidler til mennesker

Publiceret 01-04-2011

Vedrørende høringsdokument fra Kommissionen om revision af direktiv 2001/20/EF om god klinisk praksis ved gennemførelse af kliniske forsøg med lægemidler til mennesker (GCP-direktivet). Det Etiske Råd takker for lejligheden til at komme med bemærkninger til det fremsendte. Rådet har alene bemærkninger til dokumentets punkt 2.6: Emergency clinical trials.
Dette emne blev indgående behandlet i Rådets høringssvar af 10. februar 2011 om det videnskabsetiske komitésystem. Som det vil fremgå, er flertallet af Rådets medlemmer skeptiske overfor forsøgsværgeordningen og anbefaler, at der indføres særlige krav om kontrol, når patienter inddrages i forsøg i akutte situationer. De kommentarer, som Rådet havde til akut forskning på bevidstløse i det ovenfor anførte høringssvar, var følgende.