Høringssvar vedr. høring over redegørelse til Folketinget om anvendelse af epidemiloven

Publiceret 22-12-2021

Epidemilovens anvendelsesområde og opdrag er af særlig karakter. Rådet har drøftet og vedtaget sit høringssvar ved rådsmøde 16. december 2021. Epidemilovens anvendelsesområde og opdrag er af særlig karakter, og rådet fin\u0002der derfor den løbende opsamling af viden og erfaringer med lovens anvendelse og muligheden for at kommentere herpå, som og væsentlig for tilliden til myndighedernes håndtering af epidemien og det fremadrettede parlamentariske arbejde.

Høringsmaterialet kan findes på høringsportalen: 
Høring over redegørelse til Folketinget om anvendelse af epidemiloven