Høringssvar, sikkerhed ifm. bloddonation

Publiceret 03-05-2019

Det Etiske Råds høringssvar over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation. Det Etiske Råd har modtaget ”Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation” i høring. Rådet ønsker ikke at forholde sig til de faglige problematikker angående smitterisiko, som ændringerne af bekendtgørelsen involverer.

Høringsmaterialet findes på Høringsportalen via nedenstående link:
Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation