Høringssvar vedr. medicinsk cannabis

Publiceret 20-06-2017

Rådet konstaterer, at loven rejser væsentlige etiske dilemmaer, som ligger inden for Rådets virkeområde. Rådet skønner dog ikke – inden for den givne tidsramme og på baggrund af den forudgående politiske og faglige debat om forslaget – at kunne bidrage med væsentlige nye perspektiver.

Høringsmaterialet findes på Høringsportalen via nedenstående link:
Høring over udkast til forslag til lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis