Høringssvar, høring over Lovforslag om epidemier m.v. (epidemiloven)

Publiceret 12-11-2020

Rådets høringssvar over Lovforslag om epidemier m.v. (epidemiloven). Indledningsvist må Det Etiske Råd bemærke, at have modtaget mange henvendelser i høringsperioden vedrørende nærværende lovforslag. Det være sig borgere, foreninger og interesseorganisationer, som på forskellig vis og med forskellig afsæt, har udtrykt bekymringer for rækkevidden og konsekvenserne
af lovforslagets indhold.

Høringsmaterialet kan findes på høringsportalen via nedenstående link:
Forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven)