Høringssvar, fornyet høring over epidemiloven

Publiceret 15-01-2021

Rådets høringssvar til den fornyede høring over Lovforslag om epidemier m.v. (epidemiloven). Rådet noterer sig, at det reviderede lovforslag, som er fremsendt i fornyet offentlig høring, samtidigt er fremsat for Folketinget den 22. december 2020, herunder at hensigten med det reviderede lovforslag, har været at udmønte den lovgivningsmæssige del af stemmeaftalen, som et bredt flertal i Folketinget indgik den 18. december 2020 om en ny epidemilov.

Høringsmaterialet kan findes på høringsportalen via nedenstående link:
Forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven)