Frit valg til diagnostiske undersøgelser, voldgiftsnævn og udvidet aktindsigt

Publiceret 30-09-2009

Vedrørende Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (frit valg til diagnostiske undersøgelser, voldgiftsnævn og udvidet aktindsigt m.m.). det Etiske Råd har ikke fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse modtaget ovennævnte lovforslag i høring. Lige umiddelbart op til høringsfristens udløb er Rådet imidlertid selv blevet opmærksom på lovforslaget. Rådet vil gerne bidrage med nogle bemærkninger, men har på baggrund af ovenstående ikke haft mulighed herfor inden høringsfristens udløb.

Høringsmaterialet findes på Høringsportalen via nedenstående link:
Frit valg til diagnostiske undersøgelser, voldgiftsnævn og udvidet aktindsigt mm.