Nytte, etik og tro i forbindelse med udsætning af genmodificerede planter

Publiceret 25-09-2006

I redegørelsen fremstilles og diskuteres en række af de værdimæssige spørgsmål, som er afgørende for mange menneskers holdning til udsætning af genmodificerede planter

Et centralt emne er nytte og nyttevurderinger, men også spørgsmål om bæredygtighed og hensynet til kommende generationer, fordeling af goder, udviklingen inden for landbruget, risikovurdering, naturopfattelser og religion tages op. Det diskuteres desuden, hvad udgangspunktet for at lovgive inden for området bør være, ligesom de relevante juridiske og naturvidenskabelige aspekter gennemgås. I det afsluttende kapitel giver Rådet anbefalinger om, hvordan nytte bør indgå i godkendelsen af genmodificerede planter.

Kapitlet indeholder også kommentarer angående udviklingen inden for landbruget og bæredygtighed.

NYTTE, ETIK OG TRO I FORBINDELSE MED UDSÆTNING AF GENMODIFICEREDE PLANTER