Etiske hensyn ved visitation og prioritering af patienter på 'den røde kurve'

Publiceret 07-07-2020

Hvis COVID-19 epidemien udvikles så hastigt, at antallet af alvorligt syge overskrider sundhedsvæsenets kapacitet, kan sundhedspersonalet ende i en vanskelig situation, hvor de skal prioritere mellem patienter i forhold til livsnødvendig behandling. Hvordan foretages dette svære valg med respekt for både befolkningen og det enkelte individ?

Om materialet

Dette materiale er udarbejdet af en styregruppe bestående af følgende rådsmedlemmer:

  • Anne-Marie Axø Gerdes
  • Grete Christensen
  • Lise Müller

Projektleder: Anne-Sofie Hobolt-Pedersen