COVID-19 og vaccination

Publiceret 22-12-2020

Mellem jul og nytår 2020 har de første danskere udsigt til at kunne blive vaccineret mod COVID-19. Forhåbentlig vil det medføre en opbremsning af epidemiens udvikling, så vi atter kan vende tilbage til en mere normal hverdag. Forudsætningen er dog, at størstedelen af befolkningen vil modtage vaccinen. Indledningsvist vil det blive nødvendigt at prioritere i forhold til, hvem som skal have vaccinen først – både nationalt og globalt. Disse og flere andre udvalgte problemstillinger bringer stærke værdier i spil, som rådet beskriver i denne tekst.

Om materialet

Dette materiale er udarbejdet af en styregruppe bestående af følgende rådsmedlemmer:

  • Anne-Marie Axø Gerdes
  • Eske Willerslev
  • Lise Müller
  • Merete Nordentoft
  • Mette Reissmann
  • Mia Amalie Holstein
  • Rune Engelbreth Larsen

Projektledere: Anne-Sofie Hobolt-Pedersen og Marten Ejsing Christensen

SARS-CoV-2 er en forkortelse for ”Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2” eller på dansk ”Svær Akut Respiratorisk Syndrom Coronavirus 2.” Navnet betegner den variant af coronavirus, som forårsager sygdommen COVID-19. SARS-CoV-2 har ikke været identificeret hos mennesker før 2019.