Høring over udkast til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning

Publiceret 22-03-2004

Det Etiske Råd har modtaget Indenrigs- og Sundhedsministeriets skrivelse af 9. marts 2004 med anmodning om bemærkninger til udkastet til forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning. Udkastet rummer forslag til en række separate lovændringer. Disse forslag kommenteres punktvist nedenfor.