Samtale om aktiv dødshjælp

Publiceret 09-03-2017

Lisa Grye Elstorp og Søren Saustrup Gersby ønsker at sætte fokus på aktiv dødshjælp i samarbejde med Det Etiske Råd. Det er et ømtåleligt emne, som mange er dybt berørte af, hvad enten de er døende, pårørende, sundhedspersoner, lovgivere på området eller noget helt tredje. Vi inviterer til en samtale om aktiv dødshjælp.

Lisa Grye Elstorp er kræftpatient og ønsker muligheden for at få aktiv dødshjælp. Søren Saustrup Gersby er pårørende til nu afdøde Mathilde Gersby, der ligeledes ønskede muligheden for aktiv dødshjælp. Det Etiske Råd udtalte sig senest om emnet i 2012, hvor et stort flertal anbefalede fortsat at lade det være ulovligt at udføre aktiv dødshjælp.

Debatten om aktiv dødshjælp rummer mange svære, etiske problemstillinger, og emnet prikker til nogle af de dybeste og sværeste følelser.

På den ene side fremhæver tilhængere af en lovliggørelse af aktiv dødshjælp ofte hensynet til den enkeltes selvbestemmelse: Enhver bør have retten til at bestemme over eget liv og dermed også, hvornår det skal slutte. På den anden side fremhæver modstandere af en lovændring ofte faren ved at tillade at slå folk ihjel: Der er en risiko for, at nogle vil føle sig pressede til at takke ja til aktiv dødshjælp, hvis de har muligheden, alene fordi de er kede af livet eller ikke ønsker at ligge omgivelserne til last.

Desværre stopper debatten alt for tit her. Dagspressen har kort tid til at debattere emnet og for få linjer at gøre godt med i aviserne. For- og imod-siderne brænder inderligt for deres argumenter og glemmer at lytte til modstandernes synspunkter. Emnet er sårbart, og løsningen er ikke ligetil, men der er gode argumenter fra både for- og imod-siden og dem, der ligger imellem.

En svær samtale kræver god tid

I Det Etiske Råd ønsker vi at give mere tid til flere stemmer. Sammen med Lisa Grye Elstorp og Søren Saustrup Gersby vil vi lade samtalen stå i centrum, selv om den kan være svær.

Og det er netop en samtale, vi ønsker. Vi ønsker at give plads til at folde argumenterne ud og tid til at lytte til dem. Derfor er samtalens deltagere alle blevet bedt om at gå til samtalen med en åben og nysgerrig tilgang og en oprigtig interesse i at udfordre egne synspunkter.

Vi ønsker at gøre alle bedre rustet til at tage stilling til emnet, hvad enten de er for, imod eller i tvivl om, hvorvidt en legalisering af aktiv dødshjælp er en god løsning. 

Samtalens deltagere er:

  • Thomas Søbirk Petersen, medlem af Det Etiske Råd og professor mso
  • Thomas Ploug, tidligere medlem af Det Etiske Råd og professor mso
  • Søren Saustrup Gersby, pårørende og stifter af Retten til at dø, Danmark
  • Lisa Elstorp, patient og førtidspensionist
  • Isak Kornerup Houe, patient og aktiv i Ikke død endnu
  • Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen og læge

 

Arrangementet har været afholdt.

Blogindlæg fra paneldeltagerne

Program for arrangementet

Se hele samtalen

Se samtalen i dens fulde længde.

Se video

Video fra dagen

Se et kortere sammendrag fra samtalen.

Se video