Opgaver

Publiceret 04-10-2010
Undervisning

Opgaver til temaet kloning.

  1. Hvad er forskellen på reproduktiv og terapeutisk kloning?
  2. Forklar hvordan man rent teknisk udfører en kloning.
  3. Hvilke perspektiver er der i terapeutisk kloning - og reproduktiv kloning?
  4. Hvorfor er reproduktiv kloning forbundet med relativt mange fejl?
  5. Hvilke muligheder ser Gabor Vajta i kloning? Forklar helt konkret hvad hans forskning går ud på.
  6. Vurdér hvorvidt Gabor Vajta, Peter Øhrstrøm og Klemens Kappel primært argumenterer ud fra et konsekvens- eller et pligtetisk syn?
  7. Hvordan er deres respektive menneskesyn? Er mennesket noget særligt og i givet fald hvordan?
  8. Hvordan vurderer bioetikerne, at man bør lovgive på dette område?
  9. Hælder de mest til den liberale eller kommunitaristiske opfattelse?
  10. Opfylder bioetikerne kravene til det gode etiske argument?