Ordliste

Publiceret 01-02-2017
Undervisning

En "ordbog" med forklaringer af relevante begreber inden for emnet.

CRISPR: En ny genmodifikationsteknik, der gør det muligt at genmodificere meget præcist, enkelt og billigt.

Gene drive: Brug af genteknologi til at meget hurtigt at udbrede et gen i en population, og som fx kan bruges til undertrykke artens reproduktion.

Invasiv art: En art, der intenderet eller uintenderet er blevet overført til et område, hvor den ikke voksede før, og som breder sig på bekostning af den lokalt hjemmehørende flora eller fauna. Velkendt er fx kæmpebjørneklo og iberisk skovsnegl.

Anopheles gambiae myg: Der fines ca. 3.500 myggearter opdelt i 41 slægter. Malaria overføres kun af hunner af slægten Anopheles. Slægten er igen opdelt i ca. 430 Anopheles arter, hvoraf kun 30-40 overfører malaria. I det sydlige Afrika er det Anopheles gambiae som er ansvarligt for malariaoverførslen.

Aedes aegypti myg: En myggeart, som kan sprede Zikavirus, Denguefeber, Chikungunya-feber, gul feber m.fl. Den kommer fra Afrika men findes i dag i tropiske og subtropiske områder i hele verden (Kilde: Wikipedia).

Zika: En virussygdom i familie med Gul Feber, Dengue og Japansk Hjernebetændelse. Den bliver overføret med samme myg (myggearten Aedes) som de tre nævnte sygdomme. Men i modsætning til disse sygdomme giver zika-virus ofte ingen eller meget få symptomer og er ikke farlig for den smittede selv. Det, som er problematisk, er, at gravide kan overføre den til deres ufødte barn, som har risiko for at få meget alvorlig hjerneskade (kilde: netdoktor.dk).

Denguefeber: En influenzalignende virussygdom, som overføres med Aedes aegypti myg. Det er oftest en forholdsvis mild sygdom, undertiden helt uden symptomer, men infektionen kan også udvikle sig til to meget alvorlig tilstande: Dengue Shock Syndrome (DSS) eller Denguehæmorhagisk feber (DHF). Begge dele kan medføre døden, hvis man ikke kommer under behandling. (kilde: netdoktor.dk).

Chikungunya-feber: En myggeoverført virussygdom med udslæt, feber og ledsymptomer. Sygdommen skyldes Chikungunyavirus som bliver overført til mennesker ved myggestik. Hyppigst overføres virus med myggearten Aedes Aegypti (kilde: Sundhed.dk).

Gul feber: En alvorlig virussygdom, der overføres med myg (Aedes aegypti). I milde tilfælde er typiske symptomer feber, hovedpine og kvalme. I alvorlige tilfælde sker der skader på lever, nyrer og hjerte, og patienterne får gulsot. Heraf kommer navnet (Kilde: Statens Seruminstitut).

Pesticider: Kemiske bekæmpelsesmidler, der anvendes mod skadelige organismer i plantekulturer, fx herbicider mod ukrudt, baktericider mod bakterier, fungicider mod svampe, acaricider mod mider, nematicider eller vermicider mod orme, molluskicider mod snegle, insekticider mod insekter samt rodenticider mod gnavere. Pesticiderne kan ved deres direkte giftvirkning eller spredning i miljøet påvirke mennesker eller andre organismer (Kilde: Gyldendals Den Store Danske).

Resistens: Modstandskraft, levende organismers evne til at tolerere eller modstå giftige stoffer eller andre organismers angreb (Kilde: Gyldendals Den Store Danske).

Biologisk bekæmpelse: Bekæmpelse af skadedyr, plantesygdomme og ukrudt ved hjælp af levende organismer kaldes biologisk bekæmpelse. De levende organismer kan være nyttedyr som rovinsekter og snyltehvepse samt mikroorganismer som bakterier, svampe og insektvirus (Kilde: Jørgen Eilenberg, Naturrådet).

Glyfosat (N-(phosphonomethyl) glycine): Et bredvirkende, systemisk ukrudtsmiddel, der bliver optaget gennem blade og skud. Det bruges til at dræbe ukrudt og især flerårige arter. Nogle afgrøder er blevet genetisk modificeret, sådan at de kan tåle midlet. Glyfosat blev først markedsført af firmaet Monsanto under handelsnavnet ”Roundup”, men i dag er det ikke længere underlagt patentrettigheder (Kilde Wikipedia).

Off-target effekter: Det gen, man vil indsætte, indsætter sig desuden andre steder i arvemassen end intenderet.

Non-target effekter: Påvirkninger af organismer, man ikke ønskede at påvirke.

Mutationer: Tilfældige ændringer i arvemassen, fx når ultraviolet lys skade DNA’et og efterfølgende bliver repareret forkert.

Risikovurderinger: En struktureret fremgangsmåde, hvor vurderingen af risici bliver så objektiv som muligt. Risici er populært sagt fremtidige problemer, som ikke har vist sig endnu. Da man ikke kan se ind i fremtiden, må risikovurderinger derfor altid være en kombination af erfaringer, forestillingsevne og følelser og fornemmelser (kilde: Wikipedia).

Hybris: Et vigtigt begreb i den oldgræske forestilling om, at mennesket ved at overskride en usynlig grænse (”begå hybris”) pådrager sig nemesis, gudernes gengældelse (Kilde: Gyldendals Den Store Danske).