Mennesker og dyr er fælles om visse gener

Publiceret 19-04-2016
Undervisning

Vores historie fra bakterie til menneske ligger i generne.

Alle levende organismer gemmer genetisk information ved hjælp af de samme molekyler: dna og RNA. Indskrevet i disse genetiske koder findes også stærke beviser for, at alle levende organismer har en fælles oprindelse. Udviklingen af højere former for liv kræver udvikling af nye gener til at kode for ændrede kropsfunktioner og nye “kostvaner”. Og selv komplicerede organismer bærer rundt på stofskifte-funktioner, som stammer helt tilbage fra noget af det tidlige og primitive liv på Jorden.

Generne bliver bevaret under evolutionen, men gener kan også blive udvekslet med – eller “stjålet” fra – andre organismer. Bakterier kan – ved hjælp af konjugation – udveksle plasmider, som bærer resistens over for antibiotika. Og virus kan indføre deres gener i en værtscelle. Nogle pattedyr-gener er også blevet adopteret af virus og så igen senere ført videre til andre pattedyr-værter. Uanset hvordan en organisme får et gen og fører det videre, så bevares de regioner, der er centrale for den korrekte funktion af det protein, som genet koder for. Nogle mutationer kan ophobes i ikke-essentielle områder af genet. Disse mutationer gemmer den overordnede evolutions-historie for dette gen.

Animation

Mød forskerne Harold Varmus og Michael Bishop, som studerede kræftfremkaldende retrovirus. Her fandt de ud af, at en virus havde stjålet et gen fra en høne.

Quiz

Forestil dig, at du er en forsker med interesse for den arvelige og recessive sygdom cystisk fibrose. Du har lokaliseret genet, som forårsager sygdommen, og du kan læse proteinets aminosyre-sekvens. Nu skal du finde ud af, hvilken opgave proteinet udfører.

Indhold på siden