En genom er et komplet sæt af gener

Publiceret 19-04-2016
Undervisning

Men faktisk omfatter genomet al arvemateriale i en organisme – også det dna, der ikke koder for proteiner.

Hver organisme har et bestemt antal af kromosomer, som indeholder al dens genetiske information. I menneskets genom er den genetiske information fx kodet ind i 46 kromosomer, som findes i kernen i alle celler. Kromosomerne er organiseret i 23 par – et kromosom fra hvert par er nedarvet fra henholdsvis moren og faren. Et af kromosom-parrene – kønskromosomerne – bestemmer barnets køn. De andre 22 par kaldes autosomer.

Det humane genom er altså opbygget af nogle sæt af meget lange dna-molekyler, som hver svarer til et kromosom. Disse molekyler indeholder alle menneskets gener. Ingen ved endnu præcist, hvor mange gener mennesket har, men de nyeste estimater ligger på lige godt 20.000 gener. Målet med “Det humane genomprojekt” var at bestemme den fuldstændige rækkefølge af nukleotider i hvert af dna-molekylerne – samt placeringen og betydningen af alle generne. Kortlægningen af det humane genom har især været baseret på automatiske maskiner, som finder de enkelte sekvenser, samt computer-programmer som søger og identificerer generne. En foreløbig kortlægning og analyse af det humane genom blev offentliggjort i februar 2001. Siden da er der offentliggjort stadigt mere præcise kort over genomet.

Animation

Mød både den første leder af det humane genom projekt James Watson og Francis Collins, som var leder da projektet blev afsluttet. Du møder også Craig Venter, og du hører om kapløbet mellem de offentligt støttede forskere og de kommercielle forskere.

Quiz

Brug en metode til at finde et sygdomsgen ved hjælp af markører, som er linket til et gen. Men hvilke markører er mest anvendelige?

Indhold på siden